تراپ ترمودینامیکی T.D فلنج‌دار فولادی

سایز (۱ اینچ)، (۱.۲ اینچ)، (۳.۴ اینچ)، (۲ اینچ) و (۱۱.۴ اینچ)

فشار ماکزیمم: ۱۶ بار برای (C150)، ۴۰ بار برای (C300) و (PN40)

دمای ماکزیمم: ۲۵۰ درجه سانتی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

تراپ ترمودینامیکی T.D فلنج‌دار فولادی در سایزهای (۱ اینچ)، (۱.۲ اینچ)، (۳.۴ اینچ)، (۲ اینچ) و (۱۱.۴ اینچ) موجود است. فشار ماکزیمم برای (C150) ۱۶ بار، برای (C300) و (PN40) ۴۰ بار و دمای ماکزیمم این تراپ‌ها ۲۵۰ درجه است.