تراپ فلوتر ترموستاتیکی (FT) دنده‌ای چدنی

سایز: (۱.۲ اینچ)، (۳.۴ اینچ)، (۱ اینچ)، (۱۱.۴ اینچ)، (۱۱.۲ اینچ) و (۲ اینچ)

فشار ماکزیمم: ۱۶ بار برای (PN16)

دمای ماکزیمم: ۲۲۰ درجه

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

تراپ فلوتر ترموستاتیکی (FT) دنده‌ای چدنی در سایزهای (۱.۲ اینچ)، (۳.۴ اینچ)، (۱ اینچ)، (۱۱.۴ اینچ)، (۱۱.۲ اینچ) و (۲ اینچ) موجود است. ماکزیمم فشار برای (PN16) ۱۶ بار و همچنین دمای ماکزیمم ۲۲۰ درجه مناسب این نوع تراپ‌ها است.