تراپ فلوتر ترموستاتیکی (FT) فلنج‌دار فولادی

سایز: (۱.۲ اینچ)، (۳.۴ اینچ)، (۱ اینچ)، (۱۱.۴ اینچ)، (۱۱.۲ اینچ) و (۲ اینچ)

فشار ماکزیمم: برای (c300) ۴۰ بار (pn40) – برای (c150) ۲۵ بار (pn25)

دمای ماکزیمم: ۳۰۰ درجه

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

تراپ فلوتر ترموستاتیکی (FT) فلنج‌دار فولادی در سایزهای (۱.۲ اینچ)، (۳.۴ اینچ)، (۱ اینچ)، (۱۱.۴ اینچ)، (۱۱.۲ اینچ) و (۲ اینچ) موجود است. ماکزیمم فشار برای (c300) ۴۰ بار (pn40) و برای (c150) ۲۵ بار (pn25) و همچنین دمای ماکزیمم ۳۰۰ درجه مناسب این نوع تراپ‌ها است.