تراپ فلوتر ترموستاتیکی (FT) فلنج‌دار چدنی

سایز: (۱ اینچ)، (۱.۲ اینچ)، (۳.۴ اینچ)، (۲ اینچ)، (۱۱.۲ اینچ)، (۱۱.۴ اینچ)

فشار ماکزیمم: ۱۶ بار برای (PN16)

دمای ماکزیمم: ۲۲۰ درجه

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

تراپ فلوتر ترموستاتیکی (FT) فلنج‌دار چدنی در سایزهای (۱ اینچ)، (۱.۲ اینچ)، (۳.۴ اینچ)، (۲ اینچ)، (۱۱.۲ اینچ)، (۱۱.۴ اینچ) موجود است. فشار ماکزیمم برای (PN16) ۱۶ بار و دمای ماکزیمم این نوع تراپ ۲۲۰ درجه است.