ترمومتر (دماسنج) دیجیتالی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

ترمومتر (دماسنج) دیجیتالی یکی از ابزارهای سنجش الکترونیکی دماست. این دماسنج به انواع متفاوتی تقسم‌بندی می‌شوند از جمله:

  • ترمومتر دیجیتال تماسی
  • دماسنج صنعتی
  • ترمومتر جیوه‌ای
  • ترمومتر لیزری

ترمومتر (دماسنج) دیجیتالی و همچنین رطوبت سنج دیجیتالی را جزء  ابزارهای کاربردی می‌توان به حساب آورد که به منظور تنظیم و کنترل رطوبت و دمای محیط مورد استفاده قرار می‌گیرند.