ترمومتر (دماسنج) عقربه‌ای افقی 10 سانتی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

ترمومتر (دماسنج) عقربه‌ای افقی 10 سانتی وسیله‌ای بسیار کاربردی است که با آن می‌توان دمای محیط، دستگاه یا درجه حرارت مؤثر طی فرایندها را سنجید. ترمومترها ممکن است دما را به دو شیوه‌ی تماسی یا غیرتماسی اندازه‌گیری کنند.

ترمومتر عقربه‌ای که به (گیج دما) هم معروف است، وظیفه دارد دما را به واسطه‌ی پراب تعیین و سپس آن را روی صفحه نمایش آنالوگ نمایش دهد. این ترمومترها توسط جیوه داخل پراب دما را اندازه می‌گیرند اما هنگام نمایش دما خطای 0 تا 5 درجه‌ای دارند.

ترمومتر عقربه‌ای انواع متفاوتی دارد که هر کدام نیز برای کاربردی خاص طراحی و تولید شده‌اند.