ترمومتر (دماسنج) عقربه‌ای دنباله دار 1/5-3-6 متری 10 سانتی

  • ۱۰ سانتی‌متری
  • ۱.۵ متری – ۳ متری – ۶ متری

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

ترمومتر (دماسنج) عقربه‌ای دنباله دار 1/5-3-6 متری 10 سانتی دارای یک نمایشگر آنالوگ است که دمای نقطه‌ای خاص را نمایش می‌دهد. عملکرد این نوع دماسنج به این نحو است که با تغییر دما، فشار جیوه نیز تغییر می‌کند. بنابراین پس از تغییر فشار جیوه، دما توسط فشارسنجی عقربه‌ای نمایش داده می‌شود که بر اساس دما کالیبره شده است.

 

دماسنج‌های عقربه‌ای نمایشگر آنالوگ را از لحاظ عملکرد می‌توان به دو دسته‌ی زیر تقسیم کرد:

۱- دماسنج‌های بیمتال – Bimetal

۲- دماسنج‌های پرشده – Actuated

 

در توضیح دماسنج‌های بیمتال می‌توان گفت که اساس کارشان بر مبنای کاهش یا افزایش طول یک فلز در اثر تغییرات دما است.

اما دماسنج‌های پرشده به چهار زیرگروه تقسیم می‌شوند.

  1. دماسنج پرشده از جیوه با نشاندهی سیستم فشار: عملکرد این نوع دماسنج به این نحو است که با تغییر دما، فشار جیوه نیز تغییر می‌کند. بنابراین پس از تغییر فشار جیوه، دما توسط فشارسنجی عقربه‌ای نمایش داده می‌شود که بر اساس دما کالیبره شده است.
  2. دماسنج پرشده از مایع با نشاندهی سیستم فشار: عملکرد این نوع دماسنج به این نحو است که با تغییر دما، فشار مایع نیز تغییر می‌کند. بنابراین پس از تغییر فشار مایع، دما توسط فشارسنج عقربه‌ای نمایش داده می‌شود. مایع پرشده می‌‏تواند الکل‏، نفت و غیره باشد.
  3. دماسنج با نشاندهی سیستم فشار بخار: این نوع دماسنج‌ها حاوی نوعی مایع فرار هستند که در داخل حسگر گرمایی وجود دارد و تغییر دمای حسگر گرمایی موجب تغییر فشار بخار اشباع‌شده‌ی مایع پرشده می‌شود. بدین‌ترتیب دما نشان داده می‏‌شود.
  4. دماسنج با نشاندهی سیستم فشار گاز: در این نوع دماسنج‌ها نیز آنچه که موجب تغییر دمای حسگر گرمایی می‌شود، تغییر در فشار گاز پرشده‌ است. بنابراین دما نشان داده می‌‏شود. گاز پرشده نیز باید گازی بی‌اثر مثل نیتروژن یا هلیوم باشد.
موجود است، هم‌اکنون میتوانید سفارش دهید!
ناموجود!