ترمومتر غلافی الکلی صاف

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

ترمومتر غلافی الکلی صافی یکی دیگر از انواع دماسنج‌های الکلی به شمار می‌آید. در این نوع ترمومتر حبابی حاوی مایع آلی، یک لوله‌ی مویینه‌ی متصل به بدنه‌ی ترمومتر و همچنین حبابی بزرگ در بخش بالایی آن می‌توان یافت.

در ترمومترهای غلافی الکلی صافی فضای بالای مایع آلی با ترکیبی از نیتروژن و بخار مایع پر شده است. همچنین بخش مقعر سطح مایع در پایین لوله‌ی مویینه قرار گرفته است و با افزایش دما و انبساط حجم مایع، سطح آن به بالای لوله‌ی مویینه می‌رسد.بنابراین با مشاهده‌ی موقعیت سطح مایع در لوله ی مویینه می‌توان میزان دما را سنجید.

در این ترمومترها همچنین نوع مایعی که به کار می‌رود بستگی دارد به کارخانه‌ی تولیدکننده‌ی آن و همچنین محدوده‌ی دمایی که از ترمومتر استفاده می‌شود، اما به طور کلی از مایعات خالص آلی مثل

  • اتانول
  • تولوئن
  • کروزن
  • استات ایزوآمیل

استفاده می‌شود.

همچنین برای مشاهده‌ی بهتر و تشخیص دقیق دما، موادی به رنگ آبی یا قرمز به آن‌ها اضافه می‌شود، چون این مایع‌ها به خودی خود شفاف و بی‌رنگ هستند. از سویی دیگر نیز نیمی از شیشه‌ای را که لوله‌ی مویینه در آن قرار گرفته به رنگ سفید یا زرد درمی‌آورند تا خوانش و تشخیص دما راحت‌تر شود.

کاربرد ترمومتر الکلی

دماسنج جیوه‌ای آزمایشگاهی و دماسنج الکلی هواشناسی بارزترین و مهمترین کاربرد ترمومترهای الکلی هستند، اما در مجموع می‌توان گفت از این ترمومترها برای انجام کارهای گوناگونی استفاده می‌شود.

همچنین دماسنج جیوه‌ای و الکلی را در دو نوع دیواری و میله‌ای می‌توان یافت. نوع دیواری آن برای استفاده در منازل و محیط‌‌های گوناگون به کار می‌رود و نوع میله‌ای هم کاربرد آزمایشگاهی و صنعتی دارد که طولش به حدود 20 تا 30 سانتیمتر می‌رسد.