ترمومتر لیزری دیجیتالی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

ترمومتر لیزری دیجیتالی که با عنوان دماسنج مادون قرمز هم شناخته می‌شود از دسته ابزارهایی است که به منظور تعیین و کنترل دمای اجسام متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای استفاده از ترمومتر لیزری دیجیتالی کافی است این دماسنج را با فاصله‌ی کمی از جسم مورد نظر نگه داشت و ماشه‌ی تعبیه‌شده روی دسته‌ی آن را فشرد.

از آنجایی که هر جسمی از خود اشعه‌ی مادون قرمز ساطع می‌کند، و از سویی دیگر نیز میزان و شدت اشعه‌ی مادون قرمز با دمای جسم برابر است، بنابراین برای سنجش دمای هر سطحی می‌توان از ترمومتر لیزری دیجیتالی بهره برد.