ترمومتر مانومتر 10 سانتی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

ترمومتر مانومتر 10 سانتی جزء تجهیزاتی است که برای سنجش فشار و دما به کار می‌رود. ترمومتر وظیفه دارد تا دما را اندازه بگیرد. اما با مانومتر فشار را اندازه‌گیری می‌کنند. از آنجایی که دما و فشار دو فاکتور بسیار پراهمیت هستند، در تولید اغلب تجهیزات و دستگاه‌ها از ترمومتر و مانومتر استفاده می‌شود.

موجود است، هم‌اکنون میتوانید سفارش دهید!
ناموجود!