دیافراگم مانومتر استیل

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

دیافراگم مانومتر قسمت مرکزی مانومتر است و شامل مکانیزم کاهنده‌ی فشار مانومتر می‌شود و گاهی نیز یک لوله، یک سیال و یا یک صفحه و فنر قوی داخل آن تعبیه می‌شود.

موجود است، هم‌اکنون میتوانید سفارش دهید!
ناموجود!