شیرتخلیه (بلودان) دیگ بخار دو طرف فلنج برنجی PN16 و فولادی PN40

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم