شیرتخلیه (بلودان) دیگ بخار یک طرف دنده و یک طرف فلنج برنجی PN16

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم