شیرخودکار (یکطرفه) دریچه ای فلنج‌دار چدنی PN16

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

شیرخودکار (یکطرفه)