شیر‌فلکه‌ کشویی فلنج‌دار چدنی زبانه فلزی PN16

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم