شیر‌پروانه‌ای بدنه چدنی داخل تفلون گیربکسی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم