مانومتر(فشارسنج) عقربه‌ای عمودی 10 سانتی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

مانومتر(فشارسنج) عقربه‌ای عمودی 10 سانتی ابزاری است که برای اندازه‌گیری فشار دقیق فرآیند صنعتی کاربرد دارد و برای نمایش فشار نیز از یک عقربه روی صفحه نمایش درجه‌بندی‌شده بهره می‌گیرد.