مانومتر(فشارسنج) عقربه‌ای عمودی 15 سانتی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

مانومتر(فشارسنج) عقربه‌ای عمودی 15 سانتی ابزاری است که به منظور تعیین میزان فشار داخلی تجهیزات و سیستم‌های مختلف کاربرد دارد و با یک عقربه میزان فشار را روی یک صفحه‌ی مدرج نشان می‌دهد.