مانومتر(فشارسنج) عقربه‌ای میلی بار عمودی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

مانومتر(فشارسنج) عقربه‌ای میلی بار عمودی ابزاری است که در صنایع متفاوتی وظیفه‌ی نظارت بر فشار سیستم‌ها را بر عهده دارد. این ابزار سنجش دارای صفحه‌ای دایره‌شکل و مدرج است، صفحه‌ای که به شعاع متفاوتی تولید می‌شود، و یک عقربه هم که با حرکت فشار سیالات به حرکت درمی‌آید، میزان فشار در سیستم را بر روی آن صفحه نشان می‌دهد.