مانومتر (فشارسنج) اختلاف فشار ۸ سانتی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

مانومتر (فشارسنج) اختلاف فشار ۸ سانتی برای سنجش فشار گازها کاربرد دارد. عملکرد مانومترها به اینگونه است که فشا گاز را با مقایسه‌ی فشار آن‌ها نسبت به فشار هوا تعیین می‌کنند. به این ترتیب که در لوله‌ای U شکل مایعی ریخته می‌شود و اگر چگالی مایع موجود در فشارسنج را بدانیم می‌توانیم اختلاف فشار بین گاز و جو را محاسبه کنیم. در مانومترها بیشتر از جیوه استفاده می‌شود. وقتی فشار دو گاز در دو حباب برابر باشد فشار برابر ۷۶۰ میلی‌متر جیوه (یک جو) است.

موجود است، هم‌اکنون میتوانید سفارش دهید!
ناموجود!