مانومتر (فشارسنج) عقربه‌ای میلی بار عمودی 10 سانتی بدنه استیل کانکشن برنج

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

مانومتر (فشارسنج) عقربه‌ای میلی بار عمودی 10 سانتی بدنه استیل کانکشن برنج ابزاری است که فشار مایع یا گاز را با حرکت عقربه‌ا روی یک صفحه‌ی مدرج نشان می‌دهد و کاربرد صنعتی و پزشکی دارد.