مانومتر مانوستات ۱۰ سانتی دو کنتاکت

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

مانوستات ابزاری پرکاربرد میان ابزار‌های دقیق است که شامل یک مانومتر (گیج فشار) و یک عدد پرشر سوئیچ است و می‌توان آن را بر روی یک یا چند فشار متفاوت تنظیم کرد تا سیگنال قطع و وصل را به تجهیزات مورد نظرمان ارسال کند.

دو وظیفه مهم بر عهده‌ی مانوستات است:

  1. جلوگیری از تغییر ناگهانی فشار و محافظت از اجزای سیستم مقابل خرابی‌های ناشی از آن
  2. کنترل فشار و تغییرهای مرتبط با آن

کلید مانوستات نیز به سه بخش تقسیم می‌شود:

  • کلید کنترل کاهش فشار
  • کلید کنترل افزایش فشار
  • کلید کنترل فشار چند مرحله‌ایی

جنس مانوستات در قالب موارد استیل است و با کانکشن استیل یا برنجی تولید می‌شود. اندازه‌ی صفحه‌ی آن نیز میان 10 سانتی‌متر تا 16 سانتی‌متر متفاوت است.