وکیوم بریکر (شیرتخلیه هوا) برنجی دنده‌ای مدل 7 _ VB

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم