پرشر سوئیچ بخار هانیول

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

این پرشر سوئیچ بخار ساخت شرکت هانیول است. سوئیچ‌های فشار کاربرد گسترده‌ای در صنایع متفاوت دارند و برای کنترل خودکار سیستم‌هایی استفاده می شوند که حاوی یک سیال با فشار مشخص هستند. این سوئیچ‌ها دارای انواع متفاوتی هستند و برخی از آن‌ها نیز به فشار مکانیکی واکنش نشان می‌دهند. کنترل باز و بسته‌شدن درهای برخی ساختمان‌ها هنگامی که فردی روبروی در قدم می‌گذارد نیز مثالی از کاربرد سوئیچ‌های فشار است.

بنابراین پرشر سوئیچ یا همان (سوئیچ فشار) معادل فارسی (Pressure Switch) یک کلید است و هنگامی که فشار به میزان مشخصی برسد مدار الکتریکی را قطع یا وصل می‌کند. همچنین می‌توان این سوئیچ را به شکلی تنظیم کرد که با کاهش یا افزایش فشار تا میزان مشخصی فعال شود.